เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อโรงเรียน
   
   
หน่วยงานภายใน
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานคุณภาพ
กลุ่มบริหารงานบุคลากร
  และงบประมาณ
   
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
   
   
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
   
ภาษาไทยน่ารู้
คณิต คิดสนุก
รอบรู้เรื่องฟิสิกส์
108 ไอเดีย งานประดิษฐ์
วาดภาพระบายสี
ภาษา(ENG) พาสนุก
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
   
   
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   
การเรียนการประเมินผลรายวิชา
แบบฟอร์มพัสดุ
แบบฟอร์มวิชาการ
   
   
   
   
   
   
 
 :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 
>> ประกาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มอบตัวในวันที่  10  เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. ตามห้องที่กำหนด ดังนี้   รายชื่อนักเรียน    
>> ประกาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มอบตัวในวันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. ตามห้องที่กำหนด ดังนี้   รายชื่อนักเรียน    
>> ประกาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (โควต้า) ที่มายึนยันสิทธิ์เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557 ให้มารายงานตัวในวันจันทร์ ที่ 7 เมษายน 2557 ณ หอประชุมศูนย์ศิลป์ เวลา 08.30 น.
>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2557   
    
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  รวมทั้งหมด     รายชื่อผู้สอบผ่าน 
    แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ  รวมทั้งหมด      รายชื่อผู้สอบผ่าน 
    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน  รวมทั้งหมด     รายชื่อผู้สอบผ่าน 
    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น  รวมทั้งหมด      รายชื่อผู้สอบผ่าน 
    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาทั่วไป  รวมทั้งหมด     รายชื่อผู้สอบผ่าน 

โรงเรียนเครือข่าย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนรัตนพลวิทยา  
>> เอกสารประกอบการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 
1. เอกสารข้อมูลพื้นฐานนักเรียนรายบุคคล
2. ใบสัญญามอบตัวยืนยันความเป็นผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557   
3. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน   
4. รายละเอียดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 
5. ใบสมัครเป็นสมาชิกผู้ปกครองและครู 
6. รายละเอียดการประกันอุบัติเหตุ 
7. ใบมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา 2557 
8. แบบคำร้องขอผ่อนผันการส่งเอกสารสำคัญ (บว.16)   
9. ปฏิทินสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ต้องปฏิบัติตามวันเวลาที่กำหนด 
10. การสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รายละเอียด) 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารมาศึกษาและเตรียมข้อมูลสำหรับการมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น.
>> ประกาศให้นักเรียนมารับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบและค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ในวันที่โรงเรียนกำหนดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ตามรายละเอียด  
>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวมทั้งหมด      
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพื้นที่บริการ   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เงื่อนไขพิเศษ   

โรงเรียนเครือข่าย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนรัตนพลวิทยา  
>> ปฏิทินปฏิบัติงานและกิจกรรมโรงเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557      
>> ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 และให้นักเรียนมารายงานตัวในวันอาทิตย์ ที่ 30 มีนาคม 2557 เวลา 08.00น.    ณ หอประชุมศูนย์ศิลป์ หากไม่มาวันดังกล่าวถือว่า  สละสิทธิ์ 
      แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
      แผนการเรียน อังกฤษ-คณิตศาสตร์     
      แผนการเรียน อังกฤษ-จีน     
      แผนการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น   
      แผนการเรียน อังกฤษ-ภาษาทั่วไป   
>> ผลคะแนนการสอบ LAS (Local Assessment System ; LAS) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556   
>> แบบฟอร์มวิชาการ (ว.1-ว.12) ฉบับปรับปรุง  ดาวน์โหลดที่นี่ 
>> ประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ(AFS) สำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ดูรายละเอียด   
>> ภาพการมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ผู้ได้รับรางวัล Pre-Yorsor'57  ภาพกิจกรรม 
>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ฉบับแก้ไข  
>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู เพื่อเตรียมข้อมูลส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557  
>> ประกาศผลคะแนนสอบ Pre-O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
     
การเตรียมตัวสอบ ONET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   คลิกที่นี่
>> เฉลยข้อสอบ PRE-YORSOR'๕๗    
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จากการสอบ PRE-YORSOR'๕๗  
>>  ประกาศผลสอบ PRE-YORSOR'๕๗            
>> รายงานผลกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
      ณ จังหวัดพัทลุง 
>> โครงการควบคุมและป้องกันน้ำหนักเกินเกณฑ์ในโรงเรียน
วิทยากรจาก โรงพยาบาลหาดใหญ่   คุณศิริอร ภัทรพฤกษา ภาพกิจกรรม
>> ดูผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556  คลิกที่นี่
 
  :: ภาพกิจกรรม ::
 
กิจกรรมระลึกพระคุณ
บูรพาจารย์   
ณ หอประชุมศูนย์ศิลป์
ภาพกิจกรรม
วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์
กุลกันยา ได้จัดกิจกรรม
ทำบุญ   ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันพ่อ
ภาพกิจกรรม
พิธีเทิดพระเกียรติวันพ่อ
ภาพกิจกรรม
การพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษสำหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษในจังหวัด
ชายแดนใต้
ภาพกิจกรรม
พิธีเทิดพระเกียรติวันแม่
ภาพกิจกรรม
นิทรรศการชุมนุมและ
โครงงานวิทยาศาสตร์
ภาพกิจกรรม
อบรมนักเรียน
ชั้น ม.1 โครงการ MCP
ภาพกิจกรรม
นร.โครงการ MCP
ทัศนศึกษาประเทศ
มาเลเซีย/สิงคโปร์
ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่62
ภาพกิจกรรม
พิธีแสดงความกตัญญู
กตเวทิตา ผู้มีพระคุณ
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
ภาพกิจกรรม
Science  Muar
Secondary  School
จากมาเลเซีย
เยี่ยมชมโรงเรียน
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสานรักครอบครัว
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันครู
(16 ม.ค.56)
ภาพกิจกรรม
พิธีถวายราชสดุดี
"สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวาย
พระพรชัยมงคลพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
ภาพกิจกรรม
วงขับร้องประสานเสียง ญ.ส.คอรัส ได้รับรางวัล เหรียญทอง  (รองชนะเลิศอันดับ1)

อบรม "การสร้าง
นวัตกรรมเพื่อ การเรียนการสอน"
ด้วย PowerPoint และ Kodu ภาพกิจกรรม

 
  :: งานครู ::
>> ใบความรู้ และ ใบกิจกรรมเรื่อง หนี้สินภาคครัวเรือน   โดยครูวิชัย  วงศ์สุวรรณ
>> ใบกิจกรรมเรื่อง การค้าระหว่างประเทศ  โดยครูวิชัย  วงศ์สุวรรณ  
  >> งานครูวิชัย วงศ์สุวรรณ  ::  หมู่บ้านฐานไท- บ้านหนองกลางดง   1  |  2  
  >> งานครูวิชัย วงศ์สุวรรณ  :: 
         1.ใบความรู้เรื่องหลักการแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่
         2.ใบความรู้เรื่องสหกรณ์และเศรษฐกิจชุมชน 
         3.ใบความรู้เรื่องวิวัฒนาการสหกรณ์และหลักการสหกรณ์ 
  >> งานวิจัยครูพรเลิศ   วิรุฬห์ผล 
  >>สื่อประกอบการเรียนครูจันทิมา
  >>ผลงานคุณครูอุบล  กลิ่นหอม  
        บทคัดย่อวิจัย คศ.4 ม.3 

        บทคัดย่อวิจัย คศ.4 ม.5

 
 
  :: อ่านข่าว ::
 
  >> เดลินิวส์    >> ไทยรัฐ
  >> ข่าวสด  >> สงขลาทูเดย์
 
 
  :: ลิ้งค์หน่วยงานภายนอก ::
 
 
 
ลิ้งค์หน่วยงานภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 2/1 ถนนเพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร: 0-7425-3272 หรือ 0-7425-4602 Fax: 0-7425-8346 Email: admin@yorsor.ac.th