ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 มิ.ย. 64 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
29 พ.ค. 64 รายงานตัวนักเรียน เข้าเรียน ม.1
29 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียน เข้าเรียน ม.1
22 พ.ค. 64 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1
24 เม.ย. 64 ถึง 28 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ม.1
20 เม.ย. 64 รายงานตัวและมอบตัว ม.1 SMA
03 เม.ย. 64 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 SMA
02 เม.ย. 64 ถึง 05 เม.ย. 64 ประกาศผลการเรียน ม.1 - ม.6
27 มี.ค. 64 ถึง 29 มี.ค. 64 สอบ O-NET ม.6
25 มี.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ SMA
22 มี.ค. 64 ถึง 26 มี.ค. 64 สอบปลายภาค
20 มี.ค. 64 ถึง 21 มี.ค. 64 สอบ GAT/PAT
19 มี.ค. 64 ถึง 23 มี.ค. 64 รับสมัครนักเรียน ม.1 SMA