ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
เชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 66
เอกสารการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนเดิม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 66
การเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 66
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนเดิม
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
ผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัลเกียรติยศ
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 66
ประชาสัมพันธ์จากร้านค้าสวัสดิการ
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (โครงการห้องเรียนพิเศษ)
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 66
เอกสารมอบตัวของโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 66
แผนผัง การเข้าแถวสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 66
รางวัลเกียรติยศ “กุลกันยา ต้นกล้าเยาวชน” ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 66