ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเปิดบ้านวิชาการ PRE-YORSOR'66
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 65
แจ้งขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 65
ตารางเรียน - ตารางสอน 2-2565
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 65
ประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 65
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางสอบ
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 65
นักเรียนนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาค่าการระบาดของโปรโตซัวปรสิต Nematopsis spp. ในกุ้งขาว บริเวณทิศใต้ของทะเลสาบสงขลา ตอนล่าง จังหวัดสงขลา ในรายการ 1st Malaysia International Gifted Olympiad (MIGO)2022 (online)
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 65
การบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการขับเคลื่อน โครงการโรงเรียนคุณธรรม
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 65
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาษามลายู ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 65
ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมหลักสูตรอบรมฟรีของ Teacher's Club ผ่านระบบ Zoom Webinar
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 65
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันภาษาไทยบูรณาการฯ
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 65
แจ้งการหยุดราชการชดเชยและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 65
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 65
แผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 65
การประกันอุบัติเหตุนักเรียน
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65
แจ้งให้ชำระเงินบำรุงการศึกษาระดับชั้น ม.2 3 5และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนรายวิชาการงานอาชีพพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 65
ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 65
แจ้งรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65