ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 65
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 65
แผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 65
การประกันอุบัติเหตุนักเรียน
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65
แจ้งให้ชำระเงินบำรุงการศึกษาระดับชั้น ม.2 3 5และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนรายวิชาการงานอาชีพพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 65
ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 65
แจ้งรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 65
แนวการปฏิบัติการใช้บัตรนักเรียนเพื่อสแกนซื้ออาหาร
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 65
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 65
ประกาศการลงทะเบียนเลือกรายวิชาเพิ่มเติมเสรี และภาษาที่2
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อการเลือกกิจกรรมในเครื่องแบบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 65
เกียรติบัตร นักเรียน เรียนดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 65
คู่มือสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 65
การมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 65
แบบยื่นความจำนงจัดหาที่เรียนสำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
ขอให้นักเรียนที่มีความเสียง หรือติดเชื้อ กรอกข้อมูล
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
การมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65