ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Classroom Meeting ประชุมผู้ปกครอง รับผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม Classroom Meeting ประชุมผู้ปกครอง
รับผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


และมีการมอบเกียรติบัตรผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่าง
นักเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยยอดเยี่ยม


โดยมีนายเสรี อินทร์คง ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธาน
รองผู้อำนวยการ คณะครู สมาคมเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว


และ บริษัทแสงเจริญคอนกรีตมิกซ์2002 มอบเครื่องดนตรีไทย (ฆ้องมอญ 2 วง)
ให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนต่อไป

 

โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,10:43   อ่าน 649 ครั้ง