ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Classroom Meeting ประชุมผู้ปกครอง รับผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม Classroom Meeting ประชุมผู้ปกครอง
รับผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,10:46   อ่าน 739 ครั้ง