ภาพกิจกรรม
โครงการปรับภูมิทัศน์พุทธมณทณจังหวัดสงขลา
      วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล ทางเครือข่ายผู้ปกครอง  ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร คณะสภานักเรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 
      ได้มีการจัดกิจกรรม โครงการปรับภูมิทัศน์พุทธมณฑล จังหวัดสงขลา และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการต่อต้านยาเสพติด
      โดยได้ร่วมกันปลูกต้นปอเทือง ปรับภูมิทัศน์ และ ร่วมกันอบรมเชิงปฏิบัติการการต่อต้านยาเสพติด ณ บริเวณพุทธมณฑลสงขลา ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2565,18:04   อ่าน 152 ครั้ง