ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานล้างจานและทำความสะอาด
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานพนักงานล้างจาน
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 65
ประกาศคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 65
ประกาศรับสมัครชาวต่างชาติเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษา
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 65
ประกาศผล การสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 65
ประกาศผล การสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานแคชเชียร์
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 65
ประกาศผล การสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานล้างจาน
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานแคชเชียร์
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานล้างจาน
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (ครั้งที่ 3)
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานล้างจาน
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 64