ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผล การสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานล้างจาน
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 65
ประกาศผล การสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานแคชเชียร์
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 65
ประกาศผล การสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานแคชเชียร์
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานล้างจาน
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (ครั้งที่ 3)
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานล้างจาน
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานแคชเชียร์
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (ครั้งที่ 2)
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 64
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัครชาวต่างชาติเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 64
ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษา
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 64